SELECT LANGUAGE

RULES

Програма лояльності

ЗАТВЕРДЖЕНО:

В. о. директора

ТОВ «Дельта Текс»

Наказ №124 від 01.08.2018 р.

 

Правила участі в Програмі лояльності COLIN'S

 

 1. Терміни та визначення
  1. «Акцепт» – вчинення Учасником дій, що спрямовані на прийняття умов цих Правил.
  2. «Акція» - маркетинговий і / або рекламний захід, спрямований на формування чи збільшення лояльності споживачів до Організатора, що проводиться за ініціативою Організатора, всі умови якого визначаються самостійно Організатором. Товари, що реалізуються за акційними умовами, визначаються самостійно Організатором.
  3. «Анкета» – електронний реєстраційний документ за формою, що затверджується самостійно Організатором, та заповнюється представниками Організатора під час Реєстрації Віртуальної карти на підставі відомостей, наданих Учасником.
  4. «Бал» – умовна одиниця, що нараховується на Бонусний рахунок Учасника при здійсненні ним покупки Товарів відповідно до умов Програми, які можуть бути використані Учасником під час придбання інших Товарів. Бали не є грошовим еквівалентом і не можуть бути отримані грошовими коштами або будь-яким іншим чином окрім визначеного даними Правилами.
  5. «Бонусний рахунок» - сукупність даних в інформаційній системі Організатора про трансакції нарахування та використання Балів Учасника.
  6. «Віртуальна карта» – унікальний ідентифікатор учасника в інформаційній системі Організатора. Номер Віртуальної карти в інформаційній системі відповідає номеру мобільного телефону українського мобільного оператора Учасника.
  7.  «Канали комунікації програми лояльності» - www.colins.ua, гаряча лінія 0800 305 326, ua.crm@colins.ua, та інші засоби комунікації, що можуть бути застосовані для контакту між Учасником та Організатором.
  8. «Магазини Організатора» або «Магазини» - точки продажу Товарів, які належать Організатору що здійснюють продаж непродовольчих текстильних та шкіряних товарів та також аксесуарів, що реалізуються під ТМ COLIN'S, повний перелік та адреси яких вказані на сайті www.colins.ua.
  9. «Місце проведення Програми» – всі Магазини Організатора на території України.
  10.  «Організатор програми лояльності COLIN’S» або «Організатор» - товариство, що здійснює реалізацію Товарів та володіє всіма належними правами на ТМ COLIN’S, та яке самостійно та на власний розсуд затверджує, визначає та змінює умови, реалізує (виконує) та припиняє дію Програми: ТОВ «ДЕЛЬТА ТЕКС» 01023 м.Київ, площа Спортивна, буд. 1-А, ідентифікаційний код 373570226592.
  11. «Правила участі в Програмі лояльності COLIN’S» або «Правила» – дані Правила, що регулюють порядок реалізації Програми Організатором, порядок участі у Програмі, порядок зміни або припинення Програми, визначають обсяг прав та обов'язків Організатора та Учасників при участі в Програмі тощо. Правила доводяться до відома невизначеного кола осіб, які можуть бути потенційними споживачами Товарів, що реалізуються Організатором, зокрема доводяться до відома кожного Учасника, шляхом розміщення їх на сайті ТМ COLIN'S та у магазинах Організатора, в яких здійснюється продаж Товарів.
  12. «Програма лояльності COLIN’S» або «Програма» – комплекс дій і заходів, що надають Учаснику можливість одержувати й використовувати Бали при купівлі товарів у Місці проведення Програми лояльності.
  13. «Реєстрація Віртуальної карти» - процес внесення даних Учасника до Анкети в інформаційній системі Організатора, внаслідок якого створюється Віртуальна карта та починає функціонувати Бонусний рахунок Учасника.
  14. «Товари ТМ COLIN'S» – непродовольчі текстильні та шкіряні товари та також аксесуари, що реалізуються під торговою маркою COLIN'S у магазинах Організатора.
  15. «Товар зі знижкою» - Товари, що реалізуються Організатором за ціною, що є нижчою у порівнянні із початковою ціною на такі Товари на початку їх продажу. Товари, що реалізуються зі знижкою, визначаються самостійно Організатором.
  16. «Учасник програми лояльності COLIN’S» або «Учасник» - фізична особа, яка досягла 14-го віку, суб'єкт персональних даних, який бере участь у Програмі надаючи згоду при заповненні Анкети відповідно до даних Правил, та участь якого підтверджена Організатором.

 

 1. Умови участі в Програмі
  1. Учасником Програми лояльності COLIN'S може бути фізична особа, яка здійснила покупку в Магазині Організатора, та пройшла процес реєстрацій надавши Організатору коректні дані при заповненні Анкети.
  2. Учасниками Програми не можуть бути співробітники Організатора, а також юридичні особи.
  3. Для участі в Програмі Організатор здійснює Реєстрацію Віртуальної карти кожному Учаснику.
  4. Віртуальні карти обслуговуються (Реєструються та можуть бути використані) в Магазинах Організатора.
  5. Для Реєстрації Віртуальної карти необхідно здійснити покупку в Магазині Організатора, та надати анкетні дані Учасника представнику Організатора, обов'язково вказавши дійсний номер мобільного телефону українського оператора згідно умовам даних Правил.
  6. Для початку участі в Програмі Учасник проходить процес реєстрації, надаючи Організатору коректні дані для заповнення Анкети, обов’язково вказавши дійсний номер свого мобільного телефону українського мобільного оператора згідно з умовами даних Правил. Всі дані, вносяться до Анкети представниками Організатора зі слів Учасника. Активація Віртуальної карти проходить за умови успішної верифікації мобільного номеру телефону з використанням унікального коду, що надсилається на момент реєстрації на вказаний номер телефону. Повідомлення Учасником Організатору отриманого ним на мобільний телефон коду для введення в інформаційну систему Організатора є особистим підтвердженням Учасника вірності наданих даних та згодою на участь у Програмі. Реєстрація Віртуальної карти та надання Учасником коду підтвердження, отриманого на мобільний телефон є підтвердженням, що такий Учасник погоджується в повному і беззастережному порядку з умовами цих Правил та згодний приймати участь у Програмі лояльності COLIN’S. Одночасно надання коду є підтвердженням згоди Учасника на отримання інформації від Організатора про спеціальні пропозиції, про нові товари, відкриття нових Магазинів Організатора, рекламних акцій тощо по мережах електронного зв’язку і поштового зв'язку (включаючи, але не обмежуючись:  смс повідомлення, e-mail повідомлення). Повідомлення Учасником отриманого ним коду для Реєстрації Віртуальної карти є згодою такого Учасника на обробку наданих ним персональних даних Організатором у порядку, що визначений даними Правилами. Представник Організатора вносить код підтвердження в інформаційну систему Організатора і цим самим завершує процес реєстрації Віртуальної карти.
  7. Віртуальна карта діє протягом терміну дії Програми, якщо інше не буде встановлено Організатором. Організатор вправі у будь-який момент змінити строк дії Віртуальної карти.
  8. Беручи участь в Програмі лояльності COLIN'S Учасник набуває право отримувати актуальну інформацію про спеціальні пропозиції, знижки і акції (далі по тексту Інформаційні послуги для Учасників) та брати участь у спеціальних акціях і отримувати ексклюзивні пропозиції на умовах та у порядку, що визначаються самостійно Організатором.
  9. Бали, що нараховуються на Бонусний рахунок, не можна передавати, продавати, не допускається об’єднання декількох Бонусних рахунків. Компенсація чи отримання у грошовому еквіваленті Балів не передбачається. Бали використовуються виключно персонально Учасником, на ім’я якого проведено Реєстрацію Віртуальної карти.
  10. Бали нараховуються і списуються з Бонусного рахунку за умови, якщо в Магазині Організатора є всі необхідні технічні або інші можливості. Якщо по технічним причинам в момент здійснення покупки (оплати Товару) транзакції з Віртуальною картою неможливі, покупка завершується без нарахування і використання Балів.
  11. Учасник може отримати інформацію про кількість Балів на Бонусному рахунку звернувшись до магазину роздрібної торгівельної мережі, в якому діє Програма.
  12. Після завершення покупки (здійснення оплати Товару) нарахування та використання Балів, а також відміна (анулювання) нарахування та списання Балів неможливо по завершеній трансакції.
  13. Претензії щодо залишкового балансу Бонусного рахунку Учасника, а саме щодо некоректного нарахування та списання Балів, розглядається Організатором протягом 14 робочих днів з моменту здійснення покупки при наданні документів, що підтверджують факт здійснення покупки в Магазині Організатора.
  14. Строк, протягом якого Бали можуть бути використані Учасником при здійсненні нових покупок обмежений та визначається самостійно Організатором. Невикористані Бали, що були нараховані протягом поточного календарного року або іншого періоду, визначеного Організатором, не були використані Учасником та є на Бонусному рахунку, анулюються без можливості їх поновлення або подальшого використання. Організатор самостійно приймає рішення про період та дату анулювання Балів та повідомляє про це Учасників. Після дати анулювання Балів, визначеної Організатором, нарахування Балів починається заново. Нараховані Бали можуть використовуватися протягом того календарного року, в якому вони були нараховані, якщо інший період їх використання не буде визначено Організатором.
  15. У разі зміни мобільного телефону Учаснику необхідно заново пройти процес Реєстрації Віртуальної карти в будь-якому Магазині Організатора. Бали, що були на Бонусному рахунку, зареєстрованому на Віртуальну карту Учасника, що була втрачена, підлягають анулюванню. Організатор не несе відповідальності за втрату Балів у разі зміни номеру телефону Учасника.
  16. При несвоєчасній зміні (не повідомлення Учасником Організатора) застарілих даних Учасника в інформаційній системі Організатора, учасник самостійно несе відповідальність за ризик будь-яких негативних наслідків, пов'язаних з такими неправильними відомостями.
 2. Нарахування Балів
  1. Перед  придбанням Товарів у Магазині Організатора (безпосередньо перед здійсненням оплати Товарів) Учасник Програми повинен повідомити представника Організатора, що покупка буде проводитися в рамках Програми, а також назвати номер мобільного телефону, на який проводилася Реєстрація Віртуальної карти.
  2. Бали нараховуються починаючи з першої покупки після Реєстрації Віртуальної карти, при оплаті будь-якого Товару, якщо інше не визначено Організатором. При придбанні Товарів, що реалізуються на умовах Акції Бали нараховуються виключно якщо це прописано в умовах відповідної акції.
  3. Бали нараховуються у відсотковому співвідношенні до вартості придбаного Товару у наступному порядку:

-       при придбанні Товарів із нової колекції, останньою цифрою у ціні якого є цифра «9», нараховуються Бали у сумі, що становить 3% від вартості такого Товару;

-       при придбанні Товарів зі знижками, останньою цифрою у ціні якого є цифра «5», нараховуються Бали у сумі, що становить 2% від вартості такого Товару;

-       при придбанні Товарів, що реалізуються на умовах OUTLET, останньою цифрою у ціні якого є цифра «0», нараховуються Бали у сумі, що становить 1% від вартості такого Товару.

 1. У разі оплати частини ціни Товару із використанням Балів, Бали нараховуються виключно на ту частину ціни Товару, за який було внесено грошові кошти. На частину вартості Товару, яка відповідає сумі використаних Балів, Бали не нараховуються. Також не нараховуються Бали на суму будь-якої знижки.
 2. Максимальна кількість Балів, що підлягають нарахуванню за одну добу не може перевищувати 300 Балів.
 3. Умови повернення та обміну Товару, придбаного із використанням Балів:

-       При поверненні Товару Бали, що були нараховані на цей Товар анулюються.

-       Бали, що були використані як оплата за покупку Товару, що повертається, не підлягають поверненню на Бонусний рахунок, такі Бали вважаються використаними.

-       При обміні Товару Бали, що були нараховані на Товар, який обмінюється - анулюються. На Товар, який Учасник придбаває за результатами обміну нові Бали не нараховуються.

-       У разі коли Учасник, після придбання Товарів та нарахування за них Балів, використав нараховані при придбанні такого Товару Бали, внаслідок чого баланс на Бонусному рахунку рівний нулю або залишок Балів менший, ніж кількість Балів, що має бути анульована при поверненні Товару, баланс Бонусного рахунку може стати від’ємним. У такому випадку можливість розрахуватися Балами при черговій покупці з’являється тільки після накопичення позитивного значення Балів на Бонусному рахунку.

-       Повернення та обмін Товару, що придбаний з використанням Балів, проводиться у порядку, встановленому чинним законодавством.

 1. Використання Балів
  1. Здійснити оплату ціни Товару Балами можна лише після їх нарахування на Бонусний рахунок, починаючи з наступної після такого нарахування покупки.
  2. Учасник має право використовувати Бали, що є на його Бонусному рахунку, у якості знижки при купівлі будь-яких Товарів у Магазинах Організатора.
  3. Списання Балів з Бонусного рахунку Учасника з метою надання знижки розраховується у наступному співвідношенні: 1 Бал – 1 гривня знижки при придбанні Товару.
  4. Використати Бали в рахунок оплати ціни Товару можна в обсязі до 70% від загальної суми одного чеку.
  5. Учасник до моменту оплати зобов’язаний повідомити касира яку кількість Балів він бажає використати для оплати ціни Товару по кожному чеку.
  6. Для списання Балів з Бонусного рахунку та здійснення покупки в рамкам Програми, перед придбанням Товарів у Магазині ОрганізатораУчасник безпосередньо перед здійсненням оплати Товарів повинен повідомити представника Організатора, що покупка буде проводитися в рамках Програми та з використанням Балів, а також назвати номер мобільного телефону, на який проводилася Реєстрація Віртуальної карти. Представник Організатора забезпечує направлення на мобільний телефон Учасника унікального коду для використання Балів. Учасник повинен повідомити представнику Організатора код підтвердження, який буде надіслано у смc повідомленні під час покупки. Мобільний телефон на який здійснювалася Реєстрація Віртуальної картки, повинен бути в Учасника у наявності та із активованою функцією отримання смс під час оплати Товарів, а мережа пристрою активною для отримання смс. Повідомляючи код підтвердження представнику Організатора під час проведення розрахунку з використанням Балів, Учасник надає згоду на використання Балів при здійсненні відповідної покупки.
 2. Інформаційні послуги для зареєстрованих Покупців
  1. Учасники Програми лояльності COLIN'S підтверджують згоду на отримання інформації від Організатора про спеціальні пропозиції, про нові Товари і рекламні акції, знижки тощо за допомогою мереж електронного зв'язку і шляхом поштового зв'язку (включаючи, але не обмежуючись: смс повідомлення, e-mail повідомлення, повідомлення із використанням месенджерів, таких як WhatsApp, Viber, Telegram та інших електронних програм та сайтів).
  2. Учасники Програми, які підтвердили згоду на отримання інформації від Організатора, отримують інформацію зокрема наступного змісту:

-       інформацію рекламного характеру про спеціальні пропозиції, акції, знижки на Товари, доступних для покупки в Магазинах Організатора;

-       інформацію про Програму лояльності COLIN’S;

-       інформацію про результати обробки запитів і звернень учасників Програми тощо.

 1. Періодичність направлення інформації визначається самостійно Організатором.
 2. Учасники Програми лояльності можуть відмовитися від отримання інформації від Організатора шляхом внесення відповідних змін до даних про Учасника, що були надані при Реєстрації Віртуальної карти у порядку, передбаченому п.6.1. даних Правил.
 1. Права і обов’язки Учасника:
  1. Учасник вправі вносити зміни, доповнення в інформацію про свої персональні дані, що були повідомлені ним Організатору при Реєстрації Віртуальної карти, в разі, якщо такі дані є застарілими, неточними або змінилися у спосіб, що встановлюється Організатором. Учасник вправі у будь-який час за власним запитом дізнатися від Організатора порядок внесення змін до своїх персональних даних.
  2. Учасник вправі за його запитом отримувати від Організатора інформацію, що стосується обробки персональних даних Учасника в порядку, встановленому законом.
  3. Учасник вправі відмовитися від підписки на отримання повідомлень від Організатора, для цього Учаснику необхідно звернутися до Організатора через будь-який Канал комунікації програми з відповідним зверненням.
  4. Учасник зобов’язаний дотримуватися всіх умов участі у Програмі, що передбачені даними Правилами та не зловживати наданими йому правами.
  5. Учасник зобов’язаний самостійно знайомитися із даними Правилами до моменту Реєстрації Віртуальної карти, а також у подальшому, протягом всього строку участі у Програмі з метою забезпечення власної обізнаності із актуальною редакцією Правил.
  6. Учасник вправі у будь-який момент припинити свою участь у Програмі шляхом заявлення відповідної вимоги Організатору. Вимога про припинення участі у Програмі виконується Організатором протягом 10 робочих днів шляхом анулювання Віртуальної карти Учасника. Для припинення участі в програмі лояльності учасник повинен або направити письмову заяву про припинення участі в програмі лояльності за адресою місцезнаходження Організатора обов’язково зазначивши номер мобільного телефону за яким проходила реєстрація, або звернутися за телефоном гарячої лінії Організатора із відповідною заявою. При цьому у випадку звернення за телефоном гарячої лінії Організатора, такий дзвінок має відбувалася виключно з телефону, за яким проходила реєстрація.
 2. Права і обов'язки Організатора:
  1. Організатор самостійно забезпечує належне функціонування інформаційної системи, яка здійснює облік всіх Віртуальних карток та накопичує всю інформацію про Учасників, накопичені Бали тощо.
  2. Організатор забезпечує належну обробку персональних даних Учасників у порядку, встановленому чинним законодавством.
  3. Організатор має право залучати третіх осіб для виконання дій або надання послуг від його імені, включаючи, але не обмежуючись, адміністрування сайту Організатора, забезпечення роботи інформаційної системи Організатора, надсилання Учаснику інформації рекламного та / або іншого характеру про Товари, послуги або заходи, що може потребувати передачі наданих Учасником персональних даних таким третім особам.
 3. Обробка персональних даних Учасників
  1. Учасник, при наданні Організатору інформації для Реєстрації Віртуальної карти та наданні представнику Організатора коду підтвердження, отриманого ним на мобільний телефон, надає Організатору свою згоду та підтвердження:

-       на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення) його персональних даних (з використанням інформаційних систем і без них), без обмежень щодо такої обробки, з метою забезпечення реалізації господарських та адміністративно-правових правовідносин, зокрема ідентифікації учасників Програми, реалізації Програми лояльності COLIN’S, забезпечення Учасника інформацією про новини Організатора, відкриття нових Магазинів Організатора; інформації про нові Товари; інформації про заходи або послуги, конкурси, що проводяться, рекламні акції; інформації про акції, знижки та спеціальні пропозиції; а також для вивчення кон'юнктури ринку, отримання і дослідження статистичних даних про обсяги продажів і якості послуг Організатора, вдосконалення якості послуг та Товарів;

-       що згода на збір та обробку персональних даних розповсюджується на всі персональні дані, що були повідомлені таким Учасником Організатору. При зміні персональних даних Учасник самостійно зобов’язаний надавати Організатору уточнену інформацію щодо персональних даних для внесення відповідних змін до відповідної бази персональних даних. Згода діє з моменту її надання та до дати відзиву у письмовій формі, але у будь-якому разі не довше ніж на строк, який необхідний для їх обробки відповідно до їх законного призначення та мети обробки.

-       що інформацію щодо передачі його персональних даних третій особі, або іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними, необхідно повідомляти йому лише за його письмовим запитом протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання такого запиту.

-       що він повідомлений про початок обробки його персональних даних при Реєстрації Віртуальної карти та не потребує окремого повідомлення про початок обробки його персональних даних.

 1. Всі Учасники Програми, як суб’єкти персональних даних мають наступні права:

-       знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

-       отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

-       на доступ до своїх персональних даних;

-       отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

-       пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

-       пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

-       на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

-       звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

-       застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

-       вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

-       відкликати згоду на обробку персональних даних;

-       знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

-       на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

 1. У порядку, визначеному п.8.1. даних Правил Учасник у будь-якому випадку підтверджує свою згоду на обробку всіх наданих ним Організатору персональних даних, зокрема: прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону, дата народження, місто проживання, адреса електронної пошти, стать, та інші відомості. Гарантії та застереження:
  1. Організатор залишає за собою право вносити зміни до даних Правил, за умови попереднього повідомлення Учасників способами, що передбачені п.1.11. даних Правил. Нова редакція Правил вступає в силу з моменту її розміщення, якщо інший строк не встановлений Організатором.
  2. У разі відмови Учасника від надання необхідних для участі у Програмі персональних даних, Учасник вважається таким, який відмовився від участі у Програмі.
  3. Організатор не несе відповідальності за не ознайомлення учасників із даними Правилами та їх змінами, а також їх неналежне виконання, якщо вони були належним чином оприлюднені способами, що передбачені п.1.11. даних Правил.
  4. Приймаючи участь у Програмі, Учасник добровільно погоджується з умовами даних Правил. Учасники самостійно несуть витрати, пов'язані з участю у Програмі, дотриманням цих Правил тощо.
  5. Повна інформація про умови Програми викладена у даних Правилах, з якими можна ознайомитись:

-       на офіційній сторінці Організатора у мережі Інтернет, розташованій за адресою:www.colins.ua.

-       у куточку споживача у всіх Магазинах Організатора.

 

 

Дата оновлення: 29.11.2018